PZŁFOficjalna strona internetowa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Kurs Instruktorów Sportu - Toruń, 16.09 - 27.11.2016

Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej organizuje Kurs Instruktorów Sportu w specjalności ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE (uprawnienia zawodowe Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu, który ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego.)
Kurs odbywa się na bazie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Więcej informacji znajdą Państwo w linku poniżej.